Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door alexandrawebshop. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar alexandrawebshop. alexandrawebshop biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of inbrengers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjaringsaandeelhouder bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven voor sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord om geen enkel onderdeel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of een ander contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en zijn alleen onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven verschijnen in de winkel. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon te beperken, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om beperk de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om stop elk product op elk gewenst moment. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat is gekocht of verkregen door u voldoet aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, beperken of annuleren gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten van of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die dezelfde facturering en / of verzending gebruiken adres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. 
U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen gedaan bij onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij noch toezicht houden, noch controle uitoefenen, noch invoer.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden, zoals deze is, en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk wat dan ook voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en goedkeurt de voorwaarden waarop de instrumenten door de betreffende instrumenten worden verstrekt externe aanbieder (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN VAN DERDE

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zullen dit ook niet hebben aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Beoordeel dit zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u iets doet transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief, 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op om het even welk medium alle opmerkingen die u naar ons toe. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) betalen compensatie voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij naar eigen goeddunken bepalen onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen dat niet zullen doen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of iets anders bevatten malware die op enigerlei wijze invloed kan hebben op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken of zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder onze verantwoordelijk en kunt u op elk gewenst moment opvragen of laten verwijderen door ons. Stuur ons daarvoor een email via onze contact pagina.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site zijn of in de Dienst die typografische fouten bevat,onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, producten verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden  en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op enige gerelateerde website is op enig moment onaangekondigd zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt verzonden).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update of verversing datum die is toegepast in de Service of op een gerelateerde website, moet worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site te gebruiken of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettig gedrag uit te voeren of eraan deel te nemen acts; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokaal te overtreden verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendom te schenden of te schenden rechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) naar onjuiste of misleidende informatie indienen; (g) om virussen of een ander type kwaadaardige code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze wordt of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de service of van welke dan ook zal beïnvloeden gerelateerde website, andere websites of internet; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) naar interfereren met of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites, of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending elk van de verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen, garanderen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat zijn of betrouwbaar.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service annuleren op elk moment, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk aangegeven door ons) verstrekt 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaar kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen alexandrawebshops, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief en zonder beperking gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige geplaatste content (of product), verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn van hun mogelijkheid. Omdat sommigen Staten of rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfspraktijken niet toe incidentele schade, in dergelijke staten of jurisdicties, is onze aansprakelijkheid maximaal beperkt wettelijk toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om alexandrawebshop en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij van claims of eisen, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door eender welke derde partij te wijten aan of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door
verwijzing of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, een dergelijke bepaling is niettemin uitvoerbaar voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de niet afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling niet invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze beëindigen Servicevoorwaarden op elk gewenst moment door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze Diensten gebruik van onze site.
Als u, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van te voldoen deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijven aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig toegang weigeren naar onze Diensten (of een deel daarvan).

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons worden geplaatst op deze site of met betrekking tot The Service vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepaalt uw gebruik van de Service, vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, oraal of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

SECTIE 18 - TOEPASSELIJKE WET

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geconstrueerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren veranderingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten aan ons worden gestuurd via onze contact pagina.